Partners

Åtta organisationer från 7 EU-medlemmar Staterna samlades för att uppnå PRIMAE-mål och se till framgång Partnerskapet inkluderar följande organisationer: Ikkaido är en icke-statlig organisation med rådgivande status till FN, som arbetar på fältet mångfald och inkludering för ungdomar, kvinnor och flickor och alla personer med färre möjligheter, särskilt personer

Läs mer
Partners

PRIMAE Inclusive Resources

Träning

Träning

Kommer snart…

PRIMAE erbjuder en uppsättning inkluderande träningsresurser för coaching och undervisning inom kampsport

Nyheter

Transcend Level 2 Award for Activity Coaches in Inclusive Martial Arts Developed in partnership with Ikkaido(Level 3 EQF)

Yet another qualification regulated by OFQUAL and meeting CIMPSA Standards PRIMAE Level 3 (EQF) Award for Activity Coaches...

Läs mer

Groundbreaking Process With Inclusion In Martial Arts

The joint Ikkaido OTW World Online Kata Championships were hosted on 6&7th September 2020 by the Mediterranean Karate...

Läs mer

Q Online Challenge Cup In Malta

Ikkaido, in partnership with the Mediterranean Karate Alliance, is hosting The Q Online Challenge Cup in Malta. With 195...

Läs mer