Om PRIMAE

PRIMAE

” Deltagande och rekreation genom inkluderande kampsportutbildning och e-lärande ”


Start: 01-09-2019 – End: 28-02-2022 Project Reference: 2019-1-UK01-KA204-061975

PRIMAE finansieras genom Erasmus + KA204 – Strategic Partnerships for Adult Education Call 2019.

Den övergripande ambitionen för projektets inverkan är att öka engagemanget i inkluderande coachutbildning, särskilt för personer med funktionsnedsättning i Europa. En sekundär effekt kommer att vara att öka fysisk aktivitet bland personer med funktionsnedsättning i Europa genom att förbättra kunskap, färdigheter och förståelse för kampsport.

En inkluderande eLearning-rapport om bästa praxis, inkluderande läroplan, inkluderande pedagogisk plan och inkluderande eLearning-kurs i fysisk aktivitet (kampsport) och utbildning på en eLearning-plattform kommer att skapas med ADDIE-metoden för att ge elever med och utan funktionshinder den specifika möjligheten för att vinna följande ackrediterade och reglerade utmärkelser och certifikat i den europeiska kvalificeringsramen.

Du hittar mer information på Erasmus + -webbplatsen för projektet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061975