Το PRIMAE προσφέρει μια σειρά από πόρους εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για συνεκπαίδευση και διδασκαλία πολεμικών τεχνών χωρίς αποκλεισμούς

Νέα

Transcend Level 2 Award for Activity Coaches in Inclusive Martial Arts Developed in partnership with Ikkaido(Level 3 EQF)

Yet another qualification regulated by OFQUAL and meeting CIMPSA Standards PRIMAE Level 3 (EQF) Award for Activity Coaches...

Διαβάστε περισσότερα

Groundbreaking Process With Inclusion In Martial Arts

The joint Ikkaido OTW World Online Kata Championships were hosted on 6&7th September 2020 by the Mediterranean Karate...

Διαβάστε περισσότερα

Q Online Challenge Cup In Malta

Ikkaido, in partnership with the Mediterranean Karate Alliance, is hosting The Q Online Challenge Cup in Malta. With 195...

Διαβάστε περισσότερα