Σχετικά με το PRIMAE

PRIMAE

“Συμμετοχή και αναψυχή μέσω της εκπαίδευσης πολεμικών τεχνών και της ηλεκτρονικής μάθησης”


Start: 01-09-2019 – End: 28-02-2022
Project Reference
: 2019-1-UK01-KA204-061975

Το PRIMAE χρηματοδοτείται μέσω του Erasmus + KA204 – Στρατηγικές Συνεργασίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2019.

Η πρωταρχική φιλοδοξία για τον αντίκτυπο του έργου είναι η αύξηση των επιπέδων συμμετοχής στην εκπαίδευση με προπονητές χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά για άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Ένα δευτερεύον αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μεταξύ ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη μέσω της βελτίωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της κατανόησης των πολεμικών τεχνών.

Μια έκθεση βέλτιστης πρακτικής eLearning, Inclusive Curriculum, Inclusive Pedagogical Plan και Inclusive eLearning σε φυσική δραστηριότητα (πολεμικές τέχνες) και εκπαίδευση σε μια πλατφόρμα eLearning θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία ADDIE για να παρέχει στους μαθητές με και χωρίς αναπηρία τη συγκεκριμένη ευκαιρία για να αποκτήσουν τα ακόλουθα διαπιστευμένα και ρυθμισμένα Βραβεία και Πιστοποιητικά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο Erasmus + του έργου: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061975