Εταίροι

“Οκτώ οργανισμοί από 7 κράτη μέλη της ΕΕ ενώθηκαν για να επιτύχουν τους στόχους PRIMAE και να διασφαλίσουν την επιτυχία.”


Η συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς:

 IKKAIDO, UK  

Το Ikkaido είναι μια ΜΚΟ με συμβουλευτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη, που εργάζεται στον τομέα της πολυμορφίας και της ένταξης για νέους, γυναίκες και κορίτσια και όλα τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, ειδικά άτομα με αναπηρία, στον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Η Ikkaido είναι χωρίς αποκλεισμούς και περιλαμβάνει άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα δίχως ειδικές ανάγκες και διατηρεί την ισορροπία των φύλων. Όλο το προσωπικό της Ikkaido είναι άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Εγγεγραμμένη φιλανθρωπία, το Ikkaido είναι υπογραφή της Διακήρυξης της Μασσαλίας για την ένταξη και της Σύμβασης της Γενεύης 190 για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον , με επιπλέον έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών.

Το Ikkaido είναι ένα αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης ΕΕΚ και ρυθμίζεται από το OFQUAL. Είναι ειδικοί στην ένταξη και στην ανάπτυξη, τη συγγραφή και την παράδοση των διαπιστευμένων προσόντων χωρίς αποκλεισμούς. Το Ikkaido δημιουργεί προσόντα με τη θεωρία της ένταξης στον πυρήνα, επιτρέποντας σε κάθε συμμετέχοντα να επιτύχει. Η Ikkaido έχει εγκαθιδρύσει διαπιστεύσεις χωρίς αποκλεισμούς στα επίπεδα 1 έως 6 στον τομέα της προγύμνασης και της εκπαίδευσης για νέους με λιγότερες ευκαιρίες, εργαζομένους νέους, προπονητές, βοηθούς διδασκαλίας και εκπαιδευτικούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. E-Learning και η συνδυασμένη μάθηση χρησιμοποιούνται και ενισχύονται από τη μη τυπική μάθηση.

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο IKKAIDO για να μάθετε περισσότερα!

  Areadne ΟΕ, Ελλάδα  

Το Διαπιστευμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης προσφέρει: Διαπιστευμένα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών επιπέδου 5 και 7 EQF για ενήλικες, ΕΕΚ και επίσημους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, Διαπιστευμένα επιμορφωτικά μαθήματα EQF επιπέδου 7 με φυσική παρουσία για εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη και πέραν αυ- τής και μαθήματα γενικής εκπαίδευσης σε ΤΠΕ, γλώσσες κ.λπ., καθώς και μαθήματα αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (επίπεδο EQF 3) σε υπηρεσίες φιλοξενίας, ομορφιάς, και χειροτεχνίας που οδηγούν σε αναγνωρισμένα από το κράτος πιστοποιητικά.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AREADNE για να μάθετε περισσότερα!

 FUTURO DIGITALE, Italy 

Το Futuro Digitale Association εργάζεται για την προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων και της ψηφιακής εκπαίδευσης μέσω συγκεκριμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης που συνδέονται με την ηλεκτρονική μάθηση, την πρακτική άσκηση και εξατομικευμένα πρότυπα των περιόδων εργασίας. Το Futuro Digitale είναι μέρος του ευρωπαϊκού συνασπισμού ψηφιακών θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων και εργάζεται εντατικά για την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε μικρές πόλεις όπου βρίσκονται τα τρία γραφεία της – οι περιοχές της Καλαβρίας, της Καμπανίας και του Λάτσιο. Έχει αναπτύξει σημαντικές γνώσεις στην ανοιχτή διαχείριση δεδομένων και στα εκπαιδευτικά εργαλεία της Google Συνεργάζεται στενά με τεχνικά λύκεια, δήμους και πανεπιστήμια. Το Futuro Digitale απέκτησε επίσημα το ρόλο ως γραφείο εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας – αυτό υλοποιείται μέσω στρατηγικών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιτρέπουν στους νέους να προβληματιστούν περαιτέρω για τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και την επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας τα δικά τους έργα.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Futuro Digitale για να μάθετε περισσότερα!

 EURO-NET, Italy 

Το EURO-NET είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που είναι μέλος ή συνδεδεμένο μέλος 58 διεθνών δικτύων (5 από αυτά είναι δίκτυα ΕΕ: EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT και EBN-EUROPEAN BUSINESS & INNOVATION CENTRE NETWORK).Το EURO-NET έχει 71 δικές του κεραίες σε 23 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη. Το EURO-NET παρέχει σε παιδιά, νέους και ενήλικες αυτές τις υπηρεσίες:

  • κέντρο πληροφόρησης και ανάπτυξης έργων
  • διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης, ανταλλαγών και πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων
  • τομεακή μελέτη, έρευνα
  • παροχή συμβουλών, υποστήριξη και πρόληψη κρίσεων
  • ηλεκτρονική μάθηση, δικτύωση, συνεργασίες, εκπαιδευτικά μαθήματα και εργαστήρια
  • δημοσιεύσεις, εφημερίδες και ιστότοποι.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Euro-Net για να μάθετε περισσότερα!

 Ikkaido Inclusive Πολεμικές Τέχνες, Ιρλανδία 

Το Ikkaido Inclusive Martial Arts είναι ένας νέος, καινοτόμος φιλανθρωπικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στην πόλη Tralee στην κομητεία Kerry, ένα απομακρυσμένο τμήμα της Ιρλανδίας με μια μεγάλη κοινότητα νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Ο πίνακας του Ikkaido περιέχει άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα δίχως ειδικές ανάγκες. Το Ikkaido έχει τεράστια εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων ένταξης και παιχνιδιών ένταξης και μεταφοράς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε ικανότητα ή αναπηρία και σε οποιοδήποτε άθλημα. Στα ιαπωνικά, το “IKKAI” σημαίνει ένα και το “DO” σημαίνει ο τρόπος. Το One Way αντικατοπτρίζει ότι πολλοί διαφορετικοί τύποι πολεμικών τεχνών και άτομα με διαφορετικές ικανότητες μπορούν να ενωθούν για να συμμετάσχουν σε έναν Εορτασμό των δεξιοτήτων των πολεμικών καλλιτεχνών σύμφωνα με κοινούς κανόνες. Το IKKAIDO σημαίνει επίσης τον αρχαίο τρόπο και τον μεγάλο τρόπο ευτυχίας που αντικατοπτρίζουν τόσο τις παραδοσιακές ρίζες όσο και την απόλαυση της εκμάθησης και της συμμετοχής. Το IKKAIDO είναι μοναδικό, καθώς είναι ένας οργανισμός με επίκεντρο τους συμμετέχοντες. Οι άνθρωποι δεν αναμένεται να προσαρμοστούν στο IKKAIDO, αντ ‘αυτού το IKKAIDO είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα μειονεκτούντα άτομα να μπορούν να συμμετέχουν. Το Ikkaido χρησιμοποιεί την εικονική φύση των πολεμικών τεχνών για να ενθαρρύνει τη σωματική δραστηριότητα για άτομα που δεν συμμετέχουν κανονικά. Το Ikkaido δημιουργεί συνεδρίες χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. μειονεκτούντα ή ζουν με φτώχεια. Το Ikkaido έχει προγράμματα συμμετοχής για γυναίκες και κορίτσια, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και κοινότητες μεταναστών. Η Ikkaido ειδικεύεται σε έργα που προωθούν τη βιο-ψυχοκοινωνική ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη και εργάζονται για τη δημιουργία και την ενίσχυση της ένταξης στις παραδοσιακές κοινότητες και στις νέες σύγχρονες κοινότητες των κοινωνικών μέσων. Το Ikkaido χρησιμοποιεί πολεμικές τέχνες για να δημιουργήσει ευκαιρίες εθελοντισμού, εκπαίδευσης και απασχόλησης για άτομα που περιθωριοποιούνται στην κοινωνία. Το Ikkaido είναι μέλος της ιρλανδικής επιτροπής πολεμικών τεχνών και της TAFISA, The Association for International Sport for All, η οποία είναι ομοσπονδία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

  Στοκχόλμη Βάστρα, Σουηδία 

Η αθλητική ένωση Western Stockholm για άτομα με αναπηρία συνεργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες στους ακόλουθους τομείς: Ψυχική ανάπτυξη. Ο αθλητισμός ανταποκρίνεται στις βαθιές ανθρώπινες ανάγκες. Στον αθλητισμό έχουμε ευκαιρίες για χαρά και αυθορμητισμό, απολαμβάνουμε και νιώθουμε καλά. Ο άνθρωπος χρειάζεται προκλήσεις και στόχους για να αγωνιστεί. Ο αθλητισμός είναι προκλητικός και συναρπαστικός. Στα αθλήματα υπάρχει ένας ενσωματωμένος ανταγωνισμός που μας εμπνέει να δοκιμάσουμε τα όριά μας, να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να επιτύχουμε περισσότερα. Η επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου δίνει ικανοποίηση ανεξάρτητα από το επίπεδο. Η ομαδική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου παρέχει εμπειρίες που είναι πολύτιμες σε όλους τους τομείς της ζωής. Τα αθλήματα που γίνονται σωστά είναι κατάλληλα για παιδιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλουν στη συνολική ανάπτυξη των παιδιών. Επομένως, όλα τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να παίζουν αθλήματα καθημερινά – στο σχολείο, στον σύλλογο ή αυθόρμητα στην περιοχή κατοικίας τους .

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, Κύπρος 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Πρόγραμμα PRIMAE μέσω του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (SEIT), αναπόσπαστο τμήμα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Το SEIT επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε δύο σημαντικούς τομείς της Τεχνολογίας Πληροφοριών, δηλαδή της Μηχανικής Λογισμικού και των Τεχνολογιών Διαδικτύου. Στον δεύτερο τομέα, το Εργαστήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δημιουργικών και ενισχυμένων μαθησιακών περιβαλλόντων με δυνατότητα ΤΠΕ, πλατφορμών και εργαλείων για την εφαρμογή υπηρεσιών παρακολούθησης και υποστήριξης της υγείας, έξυπνες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για ηλικιωμένους και βοηθητικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρία Το SEIT διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της εφαρμογής ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική μάθηση, m-Learning και την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση γενικά, καθώς και στη διά βίου μάθηση ειδικότερα. Αυτή η εμπειρογνωμοσύνη γίνεται τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στην ανάπτυξη πολιτικών και πλαισίων προσόντων για τέτοιες δραστηριότητες. Όσον αφορά μόνο τα θέματα που σχετίζονται με το Erasmus +, το SEIT έχει συντονίσει πρόσφατα τέσσερα έργα Erasmus + (VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA) και επί του παρόντος συντονίζει ένα έργο Erasmus +: WINGS (ξεκίνησε το 2018) και συμμετέχει επίσης σε 14 ακόμη: EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi-Sporting και Job-Jo. Το SEIT έχει επίσης συμμετάσχει σε 13 έργα Leonardo da Vinci, 3 έργα EUMEDIS, 2 ΠΠ (Προγράμματα Πλαίσιο), 1 INCO-DC και 3 έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Συμμετείχε επίσης στο έργο EMUNI και στην πρωτοβουλία VUSCC, που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής ή τη μεταρρύθμιση και την πιστοποίηση προσόντων, καθώς και στο έργο Interreg IVC Innofun, σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η SEIT συμμετέχει επί του παρόντος σε δύο έργα AAL: eSticky και GUIDed, και σε ένα εθνικό έργο: ReaDI-STANCE. [/ su_spoiler]

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο UCY-SEIT για να μάθετε περισσότερα!

 AUX COULEURS DU DEBA, Γαλλία 

Ο σύλλογος AUX COULEURS DU DEBA γεννήθηκε από την επιθυμία να δράσει στην καθημερινή ζωή για να επιτρέψει σε κάθε άτομο να είναι το αντικείμενο και ηθοποιός της δικής του ανάπτυξης που συνδέεται με το περιβάλλον του. Η ένωση υποστηρίζει τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα μαζί με ένα πνεύμα ανοιχτού διαμοιρασμού, πλουραλισμού και ουδετερότητας. Οι θεμελιώδεις αρχές του AUX COULEURS DU DEBA είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ισότητα. Στους πειρασμούς της επιστροφής στον εαυτό μας, είμαστε αντίθετοι στην ευχαρίστηση να στραφούμε σε άλλους και να χτίσουμε ένα μέλλον μαζί. Υποστηρίζουμε και υπερασπιζόμαστε τις αξίες της σταθερότητας, της ανταλλαγής γνώσεων, του να μοιράζεσαι με άλλους, της καλής αίσθησης ; με άλλα λόγια, τις αξίες ενεργών πολιτών. AUX COULEURS DU DEBA οι μέθοδοι επέμβασης είναι βασισμένες στην ανοικτή παιδαγωγική η οποία θέτει τον άνθρωπο στο κέντρο της δράσης. Για αυτόν τον λόγο, προσφέρουμε μια μέθοδο που επιτρέπει σε κάποιον να είναι ολοκληρωτικά ο ηθοποιός του έργου, από την σύλληψή του ως και την πραγματοποίησή του. AUX COULEURS DU DEBA οι πόρτες είναι ανοιχτές έτσι ώστε ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με τους δικούς του ρυθμούς, να προτείνει να λαμβάνει μέρος στις πράξεις και να κάνει την φωνή του να ακουστεί.